ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซมสัมมนาซีรี่ยส์” ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ โดย วลัยพรรณ เกษทอง เจ้าของคอลัมนิสต์ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม” ของ นสพ.ไทยแอลเอ. การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนไทยและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย,เรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่มาให้ความรู้และตอบคำถามกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

มีวิทยากรรับเชิญ วลัยพรรณ เกษทอง(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเกษียณอายุ), ทนาย เอ็ดเวิร์ด ลี(ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน กฏหมายอาญาและความเสียหายจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล), ทนาย พนิดา จอนสะ(ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน กฏหมายอิมมิเกรชั่น)

ท่านที่สนใจความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย,เรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออื่นๆ สามารถติดตามเพื่ออัพเดทข่าวสาร ได้ที่คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม” SECTION 1 หน้า 6 นสพ.ไทยแอลเอ. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 850-598-1709…..(เครดิตภาพ/ข่าว: วลัยพรรณ เกษทอง)