ประมวลภาพพิธีมงคลสมรส 1/2

ระหว่าง เอมรินทร์ พลอยแสงงาม บุตรี เอนก-มนฑกาญ พลอยแสงงาม กับ ปรเมษฐ์ เกียรติสมภพ บุตร ปราโมทย์-ประทุมพร เกียรติสมภพ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 12-12-12