ประมวลภาพบรรยากาศงาน กัณฑ์เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก

ที่วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

ขออนุโมทนาบุญแด่

- สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นำโดยคุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

- กรรมการมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา โดยคุณสมชาย ไทยทัน

- ชมรมรักสุนทราภรณ์ โดยคุณพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

- ชมรมส่งเสริมความสุข โดย คุณปิยะพัชรี ศิลปี

- Elite Care Medical Group

พร้อมด้วย อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ที่ศรัทธา ร่วมใจเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 6 คือ กัณฑ์จุลพล โดยพระมหาประเวช ปัญญาวชิโร เป็นองค์แสดง รวบรวมปัจจัยทำบุญกัณฑ์เทศน์ได้เป็นจำนวน $4,069.- ขอบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดกาล..สาธุ..


(เครดิตภาพ/ข่าว : อ.เชน : “มุก” ญาดามณีรัตน์ )