ประมวลภาพด้วยรักและอาลัย แด่ นายบุญเลิศ บุญศุขะ • 1930 - 2020

อดีตกรรมการบอร์ดและเหรัญญิก วัดไทย แอลเอ

คณะกรรมการวัดไทย จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ให้พี่ตุ๊ (เป็นผู้ที่ใจดี)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 Wat Thai Los Angeles, CA

โดย ท่านเจ้าคุณบุญเริ่ม ประสานจัดงานใน ครั้งนี้

(ดอน เจริญสุดใจ ถ่ายภาพ)

***************************

งานอุทิศบุญกุศลให้ น.ส.ทิพยา เจริญสุดใจ ครบ 7 วัน

ซึ่งเป็นน้องสาว คุณดอน เจริญสุดใจ (ช่างภาพแอลเอ)

โดยมีลูกๆทั้งสอง และครอบครัวมาร่วมงาน

อาจารย์นิคม (พระครูวรธรรมวิเทศ) เจ้าอาวาส

วัดพุทธธัมโม ใน เมืองโมรีโน วาเลย์