ประมวลภาพคืนกระจ่างฟ้า ชรินทร์ นันทนาคร VS สุเทพ วงศ์กำแหง

ไทยแลนด์พล่าซ่า 30 ตุลาคม 2558

“วาทิต เจริญสุดใจ” ถ่ายภาพ