ประมวลภาพไทยเป็นเจ้าภาพเทศกาล Lotus Festival ครั้งที่ 39 ที่นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล Lotus Festival ครั้งที่ 39 ภายใต้ธีม “Celebrating Thailand” ที่ Echo Park Lake นครลอสแอนเจลิส โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ นาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 13 (เขตที่ตั้งไทยทาวน์) นาย Anthony-Paul Diaz ผู้บริหาร Department of Recreation and Parks (ผู้ดูแลสถานที่จัดงาน) นาย Mike Feuer อัยการนครลอสแอนเจลิส ตลอดจนสมาคมและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส

จากนั้น เป็นการมอบประกาศนียบัตรแก่คนไทยที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ตามด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทย ความยาว 90 นาที อาทิ รำกลองยาว รำฉุยฉายแปลง เซิ้งโปงลาง การสาธิตมวยไทย ตะกร้อวง และการนวดไทยแบบนาฏยลีลา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธในนามประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประดิษฐ์ตุงอิสานและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ โดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และการบริการนวดไทยฟรี โดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ตลอดจนมีการออกบูธขององค์กรต่างๆ และการขายสินค้าและอาหารของภาคเอกชน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน

Lotus Festival เป็นเทศกาลสำคัญประจำปีของนครลอสแอนเจลิส จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2515 ที่ผ่านมา ไทยเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวมาแล้วเมื่อปี 2554 และในปีนี้ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เป็นแกนนำหลักในการจัดงาน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาชาวสหรัฐฯ