ประมวลภาพงานพระราชทานเพลิงศพ

นายอำนวย พลอยแสงงาม

22 กรกฎาคม 2560

ณ วัดปริวาสราชสงคราม