ประมวลภาพงานมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาวบัณณพร เรืองชัย - นายศศิน กรรณสมบัติ

ณ เรือนแก้ว โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙