ประมวลภาพ“ต้อย ตีวิด” มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พศ.2562 เวลา 10.00 น. นายดนัยภัทร์ (ต้อย ตีวิด) และ ภรรยา นางอัมภาศรี บุณยะพรรค พร้อมศิษย์เก่าแอลเอ.อาทิ เช่น สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์, วัลภา ดิเรกวัฒนะ, นิ่ม นวลลดา และยังได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมล้านนา แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ตุ๊กตา มาร์ และ สามี ริชาร์ด มาร์

ได้ไปร่วมในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งได้มอบทุนให้กับ เด็กทุกคนทั้งโรงเรียนจำนวน 121คน โดยมอบให้คนละ 500 บาท

วัตถุประสงค์การมอบทุนในครั้งนี้ เนื่องจากว่า..เมื่อปี 2017 ผม(ต้อย ตีวิด) ได้เคยมามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กโรงเรียนบ้านโฮ่งแห่งนี้ โดยมอบให้กับเด็กเรียนดีจำนวน 20 ทุนๆละ1,000 บาท แต่มาปีนี้

2019 ผมอยากจะมอบทุนให้กับเด็กโรงเรียนบ้านโฮ่งแห่งนี้ทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน สาเหตุที่เลือกมามอบทุนให้แก่เด็กโรงเรียนบ้านโฮ่งนี้ ก็เพราะว่า ผมมีเพื่อนที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้.ก็คือ ครูวราภรณ์ เปรมเจริญ ซึ่งเรารู้จักและคบกันมานานกว่า 30 ปี และที่สำคัญ ครูวราภรณ์ ท่านเกิดที่นี่ พอท่านเรียนจบก็กลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านโฮ่ง บ้านเกิดของท่าน ท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโฮ่งแห่งนี้นานถึง 38 ปี จนถึงอายุเกษียณราชการ

ในการมอบทุนครั้งนี้ ได้มีเพื่อนๆพี่ๆและสมาคมฯ ชมรมต่างๆ ในแอลเอ. ได้ให้การสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกัน โดยมอบผ่านมาทาง โฆษกคนยาก “ต้อย ตีวิด” นอกจากจะมอบให้เด็กทุกคนแล้ว ยังมีเงินเหลืออีกส่วนหนึ่ง จึงมอบให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆต่อไป รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต้องขอขอบคุณ ผอ.สมจิต จันต๊ะบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่ง และคณะครูทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับพวกเราชาวแอลเอ.เป็นอย่างดียิ่ง และ ยังฝาก ขอบคุณพี่น้องชาวแอลเอ.ทุกท่านที่ได้สละทุนทรัพย์ มอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโฮ่ง ขอขอบคุณอย่างยิ่ง รายนามผู้ที่ร่วมสมทบทุนในการมอบทุนครั้งนี้ได้แก่....

1. คุณดนัยภัทร-คุณอัมภาศรี บุญยะพรรค 3,000 บาท

2. คุณปกรณ์-คุณขวัญตา พงศ์ธราธิก 2,500 บาท

3. คุณอรวรรณ เพศประเสริฐ 2,000 บาท

4. คุณสนั่น-คุณยุพดี กลิ่นกาหลง 1,000 บาท

5. สมาคมไทย ปักษ์ใต้ แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

6. คุณดิเรก-คุณเรไร หวังเจริญ 300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

7. คุณนิรัตน์ รัตนพันธ์ 200 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

8. กลุ่มศิลปินชานกรุง (แอลเอ.) 200 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

9. คุณตุ๊กตา (นายกสมาคมล้านนา USA)และ คุณริชาร์ด มาร์ 140 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

10.คุณประยุทธ์-คุณพนอศรี เทียนทอง 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

11.คุณยุพดี เข็มทอง 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

12.คุณยาใจ ยัง 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

13.คุณแซนดี้ ศรีสุข 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

14. คุณจีน่า ปรีชา (SK.Insurance) 70 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

15. คุณพัชมน เนื่องนิยม 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

16. คุณรัมภา มหากายี 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

17. คุณสุชาดา นวมสุวรรณ 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

18. คุณอรนุช ขวัญยาใจ 40 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

19. คุณรุจิลาภา พัฑฒนะ และ อ.สุพจน์ สาริบุตร 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

20. คุณต่อศักดิ์-คุณปณตพร ผดุงโยธี 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ