ประมวลภาพคอนเสิร์ต อรวี สัจจานนท์
เสาร์ที่ 18 มกราคม 2557
ที่ไทยแลนด์พลาซ่า