ประมวลภาพElite care medical group ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมส่งเสริมความสุข และมูลนิธิธารน้ำใจ

จัดตรวจฟรีโควิด -19 ครั้งที่ 16

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ ให้กับพระและประชาชนทั่วไป