ประมวลภาพบรรยากาศการตรวจโควิด 19 Antibody Testing ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.00 – 14.00 น.

ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 139 W. 11th AVE.ESCONDIDO, CA 92025

จัดโดย สมาคมหอการค้าอเมริกัน – ไทย San Diego ร่วมกับ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้, ชมรมส่งเสริมความสุข และ Elite Care Medical Group

(เครดิตภาพ/ข่าว : อ.เชน : “มุก” ญาดามณีรัตน์ )