ประมวลภาพElite care medical group

จัดให้มีการตรวจโควิด-19 โดยวิธีตรวจแบบ Antibody test และฉีดFlu shot

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

ร่วมกับ มูลนิธิธารน้ำใจ คุณสมชาย ไทยทัน ชมรมส่งเสริมความสุข

คุณ super pat & คุณเชน คุณขนิษฐา เพอร์ไรดา คุณแพตและทีมงานจิตอาสา

ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ ทางวัดเตรียมอาหารแสนอร่อยไว้ต้อนรับ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี