ประมวลภาพบรรยากาศโครงการตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 10 ฟรี!

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

สถานที่ตรวจ ณ วัดไทยศรีโสดา ซันวัลเลย์ (12866 Osborne St. Pacoima, CA 91331)

จัดโดย สมาคมไทยแแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกับ Elite care Medical Group มูลนิธิธารน้ำใจ, ชมรมส่งเสริมความสุข และ คุณชาลี ชัยศักดิ์เลิศ แห่ง Primerica

(เครดิตภาพ/ข่าว : อ.เชน : “มุก” ญาดามณีรัตน์ )

****************