ประมวลภาพสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยในนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน