ประมวลภาพบรรยากาศ การตรวจ COVID-19 Anti-Body Testing

โดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกับ Hollywood Career Collage (โรงเรียนครูอุ๋ม)

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ Hollywood Career Collage

เลขที่ 1552 N Western Ave. Los Angeles CA 90027

เริ่มตรวจเวลา 9 น.ถึง บ่าย 4 น. มีผู้เข้าตรวจ 275 คนโดยทีมหมอ 4 ท่าน แจ้งผลในวันตรวจเลย

💝 ชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน Serology COVID-19 Test Kit ที่ใช้ตรวจหาภูมิคุ้มกันในวันที่ 6 มิถุนายน 2020 ได้รับการรับรองจาก FDA เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมานี้ โดยการนำเข้าของ Elite Care Medical Group ที่มีนายแพทย์ Dr.Anthony Dinh และนายแพทย์ Monte Christen (วิสัญญีแพทย์) เป็นเจ้าของโครงการตรวจ Antibody Covid 19 ทั้งสองทำงานร่วมกันในนามบริษัท Elite Care Medical Group

…..ขอขอบคุณ : ทีมงาน Elite Care Medical Group. คุณหมอ Anthony Dinh, Monte Christen และ พยาบาลอีก 2 คน Marinda, Shanene ตลอดจน ผู้ช่วยหมอ น้อง“มุก” ญาดามณีรัตน์ พัฒนสินโชติวุฒิ : คุณครูอุ๋ม เป็นเจ้าของสถานที่และได้มีทีมงานมาช่วยจัดระบบได้อย่างเป็นระเบียบมากค่ะ : คุณ Super Pat : พี่จอย (661)310-4491 ที่กรุณาเป็นผู้รับโทรศัพท์ลงทะเบียนตรวจในครั้งนี้ และ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

“เหมี่ยว” กนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้


และวันนี้เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 วัดไทยลอสแองเจลิสร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และชมรมส่งเสริมความสุขแอลเอ จัดให้มีการตรวจ Covid 19 Anti body testing โดย Elite medical care group ณ. ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทยแอลเอ 8225 Coldwater canyon Ave. North Hollywood, CA 91605 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนและ fill up แบบฟอร์ม

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าตรวจต้องนำบัตรประกันสุขภาพเช่น เมดิแคร์ เมดิแคล อินชัวรันซ์ ไอดี ไดรเวอร์ไลเซ่นหรือพาสปอร์ตมาแสดงด้วย

วิธีการตรวจใช้ serology covid 19 strip test (US FDA Approved) จากตัวอย่างเลือดจะทราบผลภายใน 5 ถึง 10 นาที โดยมีกำหนดการดังนี้

09.30 น. เริ่มลงทะเบียนและ fill up แบบฟอร์ม

10.00 น.- 10.30 น. ทำการตรวจพระภิกษุสงฆ์

10.30 น. - 12.30 น. ทำการตรวจบุคคลจากหมายเลข 20 ถึง 120

12.30 - 13.00 น. หยุดพัก

13.00 - 15.00 น.ตรวจบุคคลโดยทั่วไปจากหมายเลข 121-180


🙂ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 180 ท่านกรุณาติดต่อ

1.คุณวาสินี ธรรมปัญญา 818 571 1771

2.คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า 626 434 9419