ประมวลภาพยินดีต้อนรับ

กงสุลใหญ่มังกร ประทุมแก้ว

ที่มาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 สถานกงสุลใหญ่จัดให้มีงาน Meet&Greet โดยมีบรรดาข้าราชการและสมาคมฯ ชมรมฯ ต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน ไปร่วมงาน