ประมวลภาพบรรยากาศงานบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในรัชกาลที่ 10 -ประเพณีลอยกระทง“สมทบทุนสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ และพัฒนาวัด” ถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยมี คุณคิด-คุณลีนา ฉัตรประภาชัย ประธานถวายผ้าพระกฐิน , คุณจีน่า ปรีชา-คุณตัน พัฒนะ ประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ ประจำปี 2019 มีรายรับ จำนวนเงิน $ 70,293.87 เหรียญ ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่าน…..