ประมวลภาพElite care medical group

จัดให้มีการฉีดฟรี Flu shot และตรวจโควิด 19 จากภูมิคุ้มกันร่างกาย

หรือ Antibody test ณ วัดไทยลอสแองเจลลิส

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563