ประมวลภาพWith Deepest Sympathy at this time • to The Chinotaikul Family

ด้วยรักและอาลัย…การจากไปของ คุณสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล (โกมะ) 1950 - 2020 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2020 - 2563 • อดีตบอร์ดและเหรัญญิก ของวัดไทย ลอสแองเจลิส และเป็นนักธุรกิจตลาดไทยหลายสาขามาก่อนในอดีต และได้มาเปิดตลาดไทย บางรัก และร้านอาหารไทย สนามหลวง ที่ชื่อเสียง และเป็นธุรกิจของส่วนตัว มาเป็นเวลายาวนาน รวมถึงเป็นที่รู้จักและเคารพรักของพี่น้องคนไทยมาโดยตลอด

ทางคณะสงฆ์วัดไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง มายัง คุณวิริยา ชิโนทัยกุล (ภรรยา)และบุตรสาว ตลอดจนครอบครัว ชิโนทัยกุล และญาติๆ ขอให้ดวงวิญญาณของ คุณสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล (โกมะ) จงไปสู่สุคติสุขในสัมปรายภพ ด้วยเทอญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021 ทางคณะสงฆ์ และพระธรรมวิเทศ (เจ้าอาวาส) วัดไทย ( Wat Thai - Los Angeles, CA) ใด้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ให้แด่ คุณสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล เป็นเวลา 1 คืน ส่วนงาน ฌาปนกิจศพ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป