ประมวลภาพบรรยากาศการตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 13

ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

จัดโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกับ Elite Care Medical Group , ชมรมส่งเสริมความสุขฯ , Primerica และมูลนิธิธารน้ำใจ จัดให้มีการตรวจ Anti-Body Covid-19 ฟรี!