ประมวลภาพมูลนิธิแองเจิ้ลส์วิงส์ประกาศมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเชื้อสายไทยในสหรัฐต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ โดยคุณ “ปุ๋ย” ภรทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ฯ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเชื้อสายไทยในระดับมัธยมศึกษาปีสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จสูงแต่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการเข้าศึกษาต่อระดับระดับอุดมศึกษา 4 ปีหรือมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 จำนวน 26 คน ขยายมาเป็น 31 คนในปีที่ 2 และในปีที่ 3 นี้มีนักเรียนเชื้อสายไทยทั้งสิ้นจำนวน 41 คนที่ได้รับทุนดังกล่าว

งานรับทุนการศึกษาได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมอนทาจ เมืองเบฟเวอรี่ ฮิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีการกล่าวเปิดงานโดยคุณ “ปุ๋ย” ภรณ์ทิพย์ ฯ ซึ่งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา ให้กำลังใจกับผู้ได้รับทุน รวมทั้งขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสที่ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นในปีแรก โดยคุณมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้กล่าวขอบคุณคุณ “ปุ๋ย” และมูลนิธิ ฯ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษากับเด็กเชื้อสายไทยและให้โอวาทกับผู้ที่ได้รับทุนว่าอยากให้เด็กไทยที่ได้รับทุนกลับมาช่วยเหลือสังคมไทยอีกด้วย

การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ขยายโอกาสให้กับนักเรียนเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาด้า โอเรก้อนและวอชิงตัน นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นผู้รับทุนจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง ผู้รับทุนที่เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชน (city/community college) จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 เหรียญ และผู้ที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 4 ปีหรือมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินทุน 10,000 เหรียญ โดยเหล่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 41 คนนั้นได้รับการตอบรับเขาศึกษาต่อในหลากหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและศิลปะ จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชื่อดัง อันได้แก่ Harvard, MIT, Yale, UC Berkeley, UCLA, Stanford, UC Irvine และ USC เป็นต้น

นอกจากทุนการศึกษาจากมูลนิธิแอนเจิล วิงส์ แล้ว คุณ “ปุ๋ย” ยังได้แนะนำถึงทุนการศึกษาที่เธอได้ริเริ่มไว้ที่มหาวิทยาลัย Pepperdine ซึ่งเธอเป็นศิษย์เก่าและร่วมเป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยอยู่ โดยคุณ Keith Hingkle ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มากล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทยที่มีมาช้านาน โดยใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีนักศึกษาจากประเทศไทยกว่า 150 คนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาทั้ง 41 ทุนแล้วได้มีการมอบรางวัล “2019 Distinguish Alumni Award” ให้กับน้อง “ไดอาน่า” อดีตนายกสมาคมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย UCSC ผู้เคยได้รับทุนฯ ในปีก่อน โดยเธอกล่าวว่า เธอสามารถนำทุนการศึกษาที่ได้จากโครงการฯ ไปจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษาและช่วยให้เธอสามารถนำไปต่อยอดความฝันที่จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา รวมทั้งในขณะนี้เธอยังได้สร้างเครือข่ายของนักเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กไทย-อเมริกัน รวมทั้งช่วยเหลือให้คำปรึกษากับรุ่นน้องในอนาคตอีกด้วย

ท่ามกลางนักเรียน 41 คนที่ได้รับทุน ฯ ทางไทยแอลเอได้สัมภาษณ์น้อง “อลิสา” ซึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อทางด้านเกี่ยวกับผ้าและการออกแบบแฟชั่น เธอกล่าวว่าเธอได้เขียนเกี่ยวกับการได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เห็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระพันปีหลวง ทรงงานทางด้านแฟชั่นผ้าไทย ทำให้เธออยากจะเรียนรู้งานทางด้านนี้เพื่อที่จะนำเอาแฟชั่นตะวันตกมาผสมผสานกับผ้าไทยให้เกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่สู่สายตาชาวโลก เธอเป็นเด็กที่เรียนดีได้เกรด 4.0 แต่มีความคิดที่แตกต่างออกไปว่า “เด็กที่เรียนดีทุกคนควรจะมีความฝันเป็นของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอหรือวิศวกรเหมือนที่คนส่วนใหญ่คิด” ซึ่งความคิดและความตั้งใจของเธอได้ทำให้เธอได้รับทุนและพิสูจน์ตัวเองให้คุณยายของเธอซึ่งเคยอยากให้เธอเรียนแพทย์ได้เห็นอีกด้วย

โครงการทุนการศึกษาไทยของมูลนิธิแองเจิ้ลส์วิงส์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักเรียนไทย-อเมริกันที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ซึ่งความห่วงใยและมีส่วนร่วมกับชุมชนไทย รวมทั้งมีความต้องการที่จะศึกษาต่อ เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาไทยของมูลนิธิแองเจิ้ลส์วิงส์ในโอกาสต่อไป สามารถดูได้ที่เวบไซด์

https://www.angelswingsfoundation.org/angels-wings-thai-scholarship-los-angeles/

มูลนิธิแองเจิ้ลส์วิงส์อินเตอร์เนชันนั่ลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ขึ้นเป็นวิธีทางตรงที่จะสร้างและให้ทุนกับโรงเรียนและเด็กกำพร้า และสนับสนุนเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับเด็กที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย เริ่มต้นจากการดูแลภายใต้ปีกของคุณภรณ์ทิพย์ “ปุ๋ย” ไซมอน ผู้ใจบุญซึ่งเป็นอดีตนางงามจักรวาล ทูตสันถวไมตรีของสหประชาชาติและโฆษกขององค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) และยูเอนเอฟพีเอ (UNFPA) มูลนิธิแองเจิ้ลส์วิงส์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กไทยที่ด้อยโอกาสและเพิ่มความสามารถพวกเขาด้วยการให้การศึกษาเป็นของขวัญ