ประมวลภาพงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 14 "เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชา"

ณ โรงละครโรงเรียนพาโนรามาไฮสคูล เมืองแวนนายส์

โดย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ 23 มิถุนายน 2555