ประมวลภาพประมวลภาพกีฬาประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารี ครั้งที่ ๖๑

กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารี ครั้งที่ ๖๑ ที่สนามกีฬา Glendale Sports Complex เมืองเกล็นเดล

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๖๑ จัดโดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นำโดยคุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมฯ และสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นำโดยคุณวัลลภ คชินทร นายกสมาคมฯ ซึ่งปีนี้สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้เป็นเจ้าภาพหลัก

กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ และได้กล่าวขอบคุณสมาคมฯ ในการจัดงานฯ และกล่าวสนับสนุนให้คนไทยเล่นกีฬาด้วยความรัก ด้วยความสามัคคี เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี และยังเน้นถึงความสำคัญของการสืบสานกีฬาประเพณีที่ดีงามที่มีมานานกว่า ๖๐ ปี

การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีฯ ในปีนี้ ได้จัดแบ่งการแข่งขันกีฬา โดยแบ่งประเภท ดังนี้

๑. การแข่งขันแชร์บอลหญิง

๒. การแข่งขันกอล์ฟ

๓. การแข่งขันทีมฟุตบอลอาวุโส

๔. การแข่งขันทีมฟุตบอลหญิง

๕. การแข่งขันทีมฟุตบอลพลังคนหนุ่ม

การแข่งขันกีฬาประเพณีฯ ในปีนี้ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีนักกีฬา กองเชียร์และชุมชนไทยเข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคม ชมรมและผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คนไทยได้แสดงออกถึง ความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของคนไทยที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและภาคใต้

ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอให้ชุมชนไทยดูแบบอย่างชุมชนอื่น ๆ ที่เข้มแข็งเป็นตัวอย่าง เช่น ชุมชนเกาหลีที่ขณะนี้มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคองเกรสเขต ๓๔ ชื่อนาย Robert Lee Anh ที่กำลังเลือกตั้งซ่อมในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ นี้ ชุมชนไทยต้องแปรเปลี่ยนความรักความสามัคคีนี้เป็นพลังเช่นนี้เพื่อสร้างบทบาทและส่งเสริมผลประโยชน์ของชุมชนไทยในสหรัฐฯ และของไทย-สหรัฐฯ ต่อไป


เครดิต คุณวีรพัฒน์