ประมวลภาพประมวลภาพบรรยากาศงานการบินไทยครบรอบ 52 ปี และเปิดเส้นทางการบินใหม่ LAX-SEL-BKK

ที่ศูนยอาหารไทยแลนด์ พลาซ่า

อังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555