ประมวลภาพธารน้ำใจช่วย ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ

ที่ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง

27 พฤศจิกายน 2561

มีนักร้องชื่อดังไปร่วมงานนี้เช่น ชรินทร์ นันทนาคร สุเทพ วงศ์กำแหง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส จินตนา สุขสถิตย์ ผุสดี เอื้อเฟื้อ อุมาพร บัวผึ้ง จิตติมา เจือใจ วินัย พันธุรักษ์ โฉมฉาย อรุณฉาน วิภา จันทร์กุล อุไรวรรณ ทรงงาม ดำรงค์ พุฒตาล ฯลฯ

รวบรวมเงินได้ประมาณหนึ่งล้านบาท มอบให้แก่ครอบครัว “นาคสุริยะ”