ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๑ ทำไมฮาวายไม่มีงู

กว่าห้าล้านปีที่หมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิคจะสงบจากภูเขาไฟระเบิด ยกเว้นแต่ที่ Big Island ที่ภูเขาไฟหนึ่งลูกยังพิโรธโกรธแผ่นดินมาตั้งแต่ปี ๑๙๘๓ ที่เหลืออีก ๗ เกาะในหมู่เกาะฮาวายนั้นสงบไปนาน ทิ้งไว้แต่ซากของลาว่าสีดำ และเวลา ก็ทำให้ลาว่าแปรสภาพเป็นกรวดทรายดำ และผินดินที่อุดมด้วยแร่ธาค ให้พืชพันธุ์หลายชนิดเกิดและเจริญเติบโต เป็นอาหารให้นกที่บินมาแสนไกลได้อาศัยกินอยู่ รวมทั้งสัตว์อื่นๆที่ชาวเกาะจากมาร์เคสัส อุตสาหะเสาะหามากับเรือคานู เมื่อ ๔๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช

เวลาผ่านไปหลายพันปี พืชเริ่มแพร่พันธ์ ให้ชาวเกาะรุ่นบุกเบิก ได้สร้างต่อเพื่อการอยู่รอด เขาทำไร่จากพืชผลที่นำมาเล็กน้อย และสัตว์เลี้ยงให้แพร่พันธุ์ต่อไป จนหมู่เกาะนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนในแผ่นดินใหญ่ หรือสหรัฐอเมริกาที่ห่างไป ๒๐๐๐ ไมล์ ได้อพยพเข้ามาทำไร่อ้อย เวลาผ่านไป ไร่อ้อยแผ่ขยายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของฮาวาย เป็นผลให้เกิดแรงงานข้ามน้ำมาจากญี่ปุ่น และจีนที่เพิ่มประชากรหลากหลาย กลืนกลายไปกับชาวเกาะฮาวาย

จากการติดต่อกับคนบนผืนแผ่นดินใหญ่ สัตว์ต่างๆ เช่นหนูกับงูที่ติดมากับท้องเรือ มาแพร่พันธุ์ในฮาวายโดยให้โทษ หนูเป็นสัตรูร้ายของไร่อ้อย และงูสัตรูร้ายที่กินไข่นก และห่านพื้นเมือง Nene Hawaiian goose (พหูพจน์ geese) ที่เป็นสัตว์สงวนของฮาวาย ที่เหลืออยู่ในเกาะ Big Island, Maui, Kauai

เมื่อเป็นเช่นนี้ การกำจัดหนูและงูบนเกาะทั้ง ๘ เกาะจึงเกิดขึ้น

คนไทยมักคุ้นเคยกับ “พังพอน กับ งู” ที่เป็นคู่ปรับตามธรรมชาติ จึงเป็นเนื้อหาของเรื่องนี้

“พังพอน” หรือ Mongoose (พหูพจน์ Mongooses ไม่ใช่ Monguese) กับ “งู” สัตว์สองชนิดนี้เป็นคู่ปรับกันตามธรรมชาติ เพราะ งู เป็นอาหารจานโปรดและศัตรูคู่แค้นของพังพอน ส่วนงูก็เป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณการต่อสู้สูง แม้จะต้องเจอกับศัตรูที่ตัวใหญ่กว่า เมื่อพังพอนเจอกับงู มันจะพองขนเพื่อเพิ่มขนาดให้ดูใหญ่ขึ้น และต่อสู้โดยไม่มีความเกรงกลัวเพราะมีภูมิคุ้มกันจากพิษงูที่ได้รับมาโดยธรรมชาติทำให้ทนพิษงูได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเจอในปริมาณมากๆ ก็ถึงชีวิตได้เช่นกัน ส่วนงูก็อาจเสียท่าพังพอนได้เช่นกันถ้าถูกมันกัดเข้าที่คอ ฟันของพังพอนนั้นแหลมคมมาก

งูกับหนูสิ้นไป แต่คนยังชอบเลี้ยงงู ขัดกับกฏหมายของเกาะ ที่ระบุว่า ผู้ลักลอบงูเข้าเกาะ จะถูกปรับอย่างน้อย ๒๐๐๐ ดอลล่าห์ นี่คิอเหตุที่ว่า ทำไมฮาวายจึงไม่มีงู และหนู