ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 70: Verifications

เกษียณอยู่ที่ฮาวาย ไม่ได้ทำงานรับราชกาล แต่ก็ไม่เคยว่างให้เท่อหน่าย เพราะมีงานอดิเรกให้ทำทุกวัน เช่น เขียนทความเป็นวิทยาทาน ดูแลสวนดอกไม้หน้าบ้านหลังบ้าน ฝึกทำอาหารไทย ฝรั่ง พักผ่อนตามชายหาด วาดภาพสีน้ำมัน และอื่นๆ

อาทิตย์นี้ เราจะฝึกตอบคำถาม บอกปฏิเสธ แก้ความเข้าใจผิด ดังตัวอย่าง

Did you ever do any piano moving?

Yes, once, but I am not a piano mover.

ตัวอย่างนี้ ตอบรับก่อน “ว่าเคยทำ” แล้วตามด้วยความว่า “ไม่ใด้เป็นคนขนย้ายปีอาโน”

Are you a cigar smoker?

No, but I am a cigarette smoker.

ตัวอย่างนี้ ถามว่าสูบซิก้าหรือเปล่า แล้วตอบปฏิเสธ เสริมด้วยความว่า สูบบุหรี่


แบบฝึกหัด

ให้ตอบความตามตัวอย่างข้างต้น

1. Did you ever drive a moving truck? (a taxi)

No, __________________________, but ____________________________.

2. Are you a radio announcer? (a newspaper reporter)

No, __________________________, but ____________________________.

3. Are you a football player? (a tennis player)

No, __________________________, but ____________________________.

4. Are you a landscaper? (a gardener)

No, __________________________, but ____________________________.

5. Are you an opera singer? (a jazz singer)

No, __________________________, but ____________________________.

6. Are you a tree cutter? (a tree pruner)

No, __________________________, but ____________________________.

7. Do you like Durian? (a mango)

No, __________________________, but ____________________________.

8. Do you like to paint a portrait? (a landscape)

No, __________________________, but ____________________________.


เฉลย

1. No, I never drove a moving truck, but I drove a taxi.

2. No, I am not, but I am a newspaper reporter.

3. No, I am not a football player, but I am a tennis player.

4. No, I am not a landscaper, but I am a gardener.

5. No, I am not an opera singer, but I am a jazz singer.

6. No, I am not a tree cutter, but I am a tree pruner.

7. No, I don’t like durian, but I like a mango.

8. No, I don’t like to paint a portrait, but I to paint a landscape.

อ่านต่ออาทิตย์หน้าครับ