ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๓๒ Comparisons ๒

อาทิตย์ก่อนได้หัดสนทนาด้วยการใช้ the same as และ different from ในการเปรียบเทียบ อาทิตย์นี้ เราจะหัดใช้ the same (Noun) as และ as (Adjective) as

ก่อนอื่นจำเป็นต้องข้าใจว่า คำคุณศัพท์ มีคำนามเป็นของตัวเอง เช่น คำคุณศัพท์ wide มีคำนามเป็น width คำคุณศัพท์ long มีคำนามเป็น length คำคุณศัพท์ heavy มีคำนามเป็น weight

ให้ดูตัวอย่างการสนทนาของ A ที่ใช้ as (Adjective) as และ B ทวนคำพูดด้วยการใช้ the same (Noun) as

A: This pencil is as long as that one.

B: I can see that this pencil is the same length as that one.

A: My typewriter is as heavy as yours

B: You are right. My typewriter is the same weight as yours.


ลองทำดูครับ

1. A: People in the United States are as tall as those in the Great Britain.

B: I agree that people in the US are the same ________ as those in the Great Britain.

2. A: A lizard is sometimes the same________ as a snake

B: You mean a lizard is sometimes as long as a snake.

3. A: Girls are as intelligent as boys.

B: In other words, girls are the same ________ as boys.

4. A: Highways in Oahu are as ________ as those in Los Angeles.

B: Highways in Oahu are the same width as those in Los Angeles.

5. A: That Durian on the table is as heavy as a jack fruit. (kanuun)

B: That Durian on the table is the same ________ as a jack fruit.


เฉลย

1. B: height

2. A: length

3. B: intelligence

4. A: wide

5. B: weight