ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
บทที่ ๒๕ ใช้คำให้ถูก (ต่อ)

คำสับสนอาทิตย์นี้มีดังนี้

EFFICIENT VS. EFFECTIVE

· Efficient หมายถึง “มีประสิทธิภาพในการทำงาน” เช่น

He is so efficient that he could increase the profit to 20 per cent in one year.

เขามีประสิทธิภาพมากขนาดที่ว่าเขาเพิ่มผลกำไรได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปี

· Effective หมายถึง “มีผล” เช่น

Take this medicine. It’s very effective. You’ll get better in no time.

ใช้ยานี้สิ มันได้ผลดีมาก คุณจะดีขึ้นในไม่ช้า

ELDER VS. OLDER

· Elder เป็นลำดับอายุของญาติ Older เป็นอายุที่มากกว่า เช่น

My elder brother is two years older than I.

พี่ชายของฉันอายุแก่กว่าฉันสองปี

· Eldest และ Oldest เป็นลำดับสูงสุด และ อายุ ที่สูงสุด เช่น

My eldest brother is the oldest in the family.

พี่ชายคนโตสุดของฉันอายุมากที่สุดในครอบครัว

END VS. FINISH

· End ใช้ร่วมกับคำนามที่เป็นกรรม หมายถึง “หยุด” เช่น

We can’t solve the problem by just talking. I need to end the conversation.

เราแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยการพูด ฉันขอหยุดการสนทนานี้

· Finish ตามด้วยกรรม หมายถึง “ทำเสร็จสมบูรณ์” ถ้าเป็นคำกริยา ให้ใช้ gerund (กริยาที่มี _ing) เช่น

Have you finished cleaning your bedroom? เธอทำความสะอาดห้องนอนแล้วหรือยัง

ESPECIAL(LY) VS. SPECIAL(LY)

· Especial และ Special เป็นคำคุณศัพท์ (Adjectives) ขยายความให้คำนาม

· Especial หมายถึง “ดีกว่าปกติ” เช่น

I paid especial attention to my orchids.

ผมเอาใจใส่กล้วยไม้ผมดีกว่าปกติ

· Special หมายถึง “เป็นพิเศษ” เช่น

I took special care of my mother.

ผมดูแลแม่ผมเป็นพิเศษ

· Especially และ Specially เป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverbs) ขยายความให้คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ หมายถึง “เพื่อจุดประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะ” เช่น

I enjoy travelling to Asia, especially Thailand.

ผมชอบไปเที่ยวเอเซีย โดยเฉพาะประเทศไทย

The meal was specially made for you.

อาหารมื้อนี้ทำพิเศษสำหรับคุณ

พยายามศึกษาภาษาอังกฤษครับ