ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 66: Restatement

ความไม่ซื่อตรง เป็นเหตุสำคัญให้ต้องหาคนทำสวนใหม่

เมื่อมีกำหนดการเดินทาง แน่นอน จึงได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้คนสวน ๒ เดิอน และเมื่อยกเลิกการเดินทางไปประเทศไทย เพราะไวรัสโควิดระบาดหนัก หันมากักตัวอยู่กับบ้าน นั่งทำงานตรงหน้าต่างที่มองเห็นหน้าบ้าน และสวน ทุกวันไม่เห็นคนสวนมาทำงานเป็นเวลาเดือนครึ่ง จนวันนี้จึงมา เมื่อคนสวนเห็นผมถึงกับตกตลึงเพราะนึกไม่ถึงว่าผมอยู่บ้าน แม้หลักฐานบ่งบอกว่าคนสวนชาวฟิลิปปินโนผู้นี้ ไม่ซื่อตรง เขายังไม่ยอมรับกับหลักฐานจากกล้องปิดวงจรทิ่ดิดไว้หน้าบ้าน เมื่อเห็นชัดว่าไม่ซื่อตรง ก็ยอมเสียเงินที่จ่ายล่วงหน้า ดีกว่าจะจ้างต่อไป

ต่างจากการเขียนให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป็นวิทยาทาน ที่ให้ความสุขใจ อาทิตย์นี้ นำเรื่อง Restatement ด้วยการเปลี่ยนที่วลีที่มีคำบุพบทนำ ที่เรียกว่า Prepositional Phrase มาเสนอต่อดังนี้

They moved in the furniture in the afternoon.

In the afternoon, they moved in the furniture.

แบบฝึกหัด ให้หา Prepositional Phrase ในประโยคต่อไปนี้ แล้วนำมาไว้หน้าประโยค

1. We decided on the way home on a plane trip.

____________________________________________.

2. They worked through the lessons through the month.

____________________________________________.

3. I called about three o’clock about some tour information.

____________________________________________.

4. They all handed in their papers in the morning.

____________________________________________.

5. Did you send for the subscription for your parents?

____________________________________________.

6. What do you make of the new policy of the university?

____________________________________________.

7. Look at the travel pictures at the end of the book.

____________________________________________.

8. Somebody knocked down that big sign down the block.

____________________________________________.

9. We planned to travel to Thailand in May.

____________________________________________.

10. I can see if my gardener comes to work from my window.

____________________________________________.


เฉลย

1. On a plane trip, we decided on the way home.

2. Through the month they worked through the lessons.

3. About three o’clock, I called about some tour information.

4. In the morning they all handed in their papers.

5. For your parents did you send for the subscription?

6. Of the university, what do you make of the new policy?

7. At the end of the book, look at the travel pictures.

8. Down the block, somebody knocked down that big sign.

9. In May, we planned to travel.

10. From my window, I can see if my gardener comes to work.

ขอให้ผู้อ่านทุกคนอย่าได้ประมาท ป้องกันรักษาสุภาพครับ