ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์ตอน ๒ จากหน้าจอ TV สุ่หน้า น.ส.พ. Thai LA

ทุกวัน ทั้งวันและคืน ในห้องพักฟื้น ไม่เห็นโลกเห็นตะวัน นอกจากโทรทัศน์ ฟังข่าวการเมืองที่ไร้อารมณ์ เปลี่ยนช่องชม sitcom หรือ situation comedy แปลเป็นไทยได้ความว่า ละครขบขันด้วยคำพูดของนักแสดงแต่ละคนแต่ละตอน เรื่องที่ดูคือ Golden Girls เป็นเรื่องของหญิง ๔ คน ชื่อ Sofia แสดงเป็นแม่ Dorothy ลูกสาว และเพื่อนสนิทอีกสองคน ตือ Blanch และ Roseวัยเกิน ๕๐ อยู่ในระดับ Upper Middle Class ทั้ง ๔ คนไม่มีสามี บทพูดทุกคำไม่มีคำหยาบคาย มีแต่น่าขัน ที่แฝงคติชีวิต บางครั้งใช้คำ Idioms ที่ผู้เขียนเหํนว่าควรจะนำเสนอเป็นความรู้แก่ผู้อ่าน เช่นตอนที่ Dorothy เตือน Rose ว่า

Get over the edge หรือให้ระงับอารมณ์ไว้ เพื่อไม่ให้อารมณ์นั้นล้ำเขตที่ควบคุมได้ (over the edge)

Over the hill เป็นสำนวนอีกคำที่ Blanch พูดคุยกัน Rose ถ้าแปลตรงตัว จะไม่ได้ความ เพราะคนพูดบอกเพื่อนว่า “เธอยังไม่แก่ที่จะออก date (หรือคบหาเพื่อนชาย) ได้” เช่น

You need to have a date. You are not over the hill. เธอต้องออกไปหาคู่บ้าง เธอยังไม่แก่สักหน่อย

คำที่มีความหมายเดียวกันกับ over the hill มีคำว่า aged, aging (or ageing), ancient, elderly, geriatric, long-lived, old, older, senescent, senior

อีกคำที่ Sophia พูดกับ Dorothy คือ Put it out of your head. หรือ “เลิกคิด”และได้ตรงตัวว่า “ตัดออกไปจากสมอง”

อีกคำที่ Dorothy พูดถึงนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เธอไปอบรม แต่ทุกคนไม่สนใจ เธอจึงมาเล่าให้เพื่อนฟังว่า

You can’t teach an old dog new tricks, ซึ่งหมายถึงว่า มันยากที่จะสอนคนบางคนทักษะใหม่ๆหรือเปลี่ยนนิสัยคน

ปกติผมไม่ดูโทรทัศน์ เพราะพอใจใช้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ สลับด้วยภาระกิจที่นิยมยิ่ง คือ การทำอาหารไทยชาววังจากตำราที่ได้มาจากประเทศไทย การทำสวนไม้ดอกหลายพันธุ์แลสีให้เจริญงาม ให้ได้ชมชื่นบานใจ การสมาคมกับชาวฮาวายทุกชั้นวรรณะที่ให้ความรู้สึกนึกคิด ว่าจิตของคนไม่ว่าชาติหรือเผ่าพันธุ์ใช่ต่างกัน และการวาดภาพสีน้ำมัน ทิวทัศน์ ดอกไม้ และสัตว์งาม ยิ่งวาดยิ่งสอนตัวเองมาตลอดให้ดีขึ้นเรื่อย เลยมีภาพมาฝากผู้อื่นด้วย 2 ภาพ