ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 80: Adverbs

อาทิตย์ที่แล้ว ได้เสนอคำกริยาวิเศษณ์ ที่แปรรูปมาจากคำคุณศัพท์ด้วยการเติม –ly อาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องของคำคุณศัพท์บางคำ ที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ด้วย โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูป เช่น fast – fast, straight – straight, hard – hard. ยกเว้น good เป็นคำคุณศัพท์ มีคำกริยาวิเศษณ์ well

หมายเหตุ คำคุณศัพท์ขยายความให้คำนาม โดยอยู่หน้าคำนาม หรือ หลังคำกริยา to be เช่น

He is a kind man. The man is kind.

คำกริยาวิเศษณ์ ขยายความให้คำกริยา อยู่หลังคำกริยา เช่น

He is a fast runner. The runner is fast.

แบบฝึกหัด. ให้เปลี่ยนประโยคที่ใช้คำกริยาวิเศษณ์ เป็น คำคุณศัพท์ ดังตัวอย่าง

He talks fast. He is a fast talker.

1. He works hard. _____________________________

2. She sings fine. _____________________________

3. He shoots straight. _____________________________

4. She writes well. _____________________________

5. He talks fast. _____________________________

6. They paint well. _____________________________

เฉลย

1. He’s a hard worker.

2. She’s a fine singer.

3. He’s a straight shooter.

4. She’s good writer.

5. He’s a fast talker.

6. They are good painters.

เชื่อว่าไม่ยากสำหรับผู้อ่าน หากผู้อ่านสนใจเรื่องใด ถามมาได้ครับ