ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๕ ปวดแค่ไหน หริอ Levels of Pain

ฉบับที่แล้วได้พูดคุยถึงอาการปวดต่างๆเพียงคร่าวๆให้บอกหมอให้เข้าใจ เมื่อทราบว่าปวดที่ใด หมอก็จะถามต่อว่าปวดแต่ไหน วันนี้ก็จะได้คุยถึงเรื่อง ปวดแค่ไหน

อาการปวดเท่าใดมักจะกำหนดด้วยตัวเลข เช่นหมอจะถามว่า

On a scale from (หรือ of) 1 to 10, tell me the level of your pain.

จาก ๑ ถึง ๑๐ บอกหมอซิว่าความปวดของคุณปวดแค่ไหน

ตัวเลขข้างล่างบอกอาการปวดเพียงคร่าวๆ

0 = no pain ไม่ปวด

1-3 = mild ปวดเล็กน้อย

4-5 = moderate ปวดปานกลาง

6-7 = severe ปวดหนัก

8-9 = very severe ปวดหนักมาก

10 = worst pain ปวดที่สุด

หากมีอาการปวดเรื้อรัง หรือ Chronic Illness ก็มีระดับบอกอาการปวด Pain Scaleดังนี้

0-3 = No pain. ไม่ปวด. Very rare ไม่ค่อยปวด

4-6 = I feel the pain every day. เรารู้สึกปวดทุกวัน

• This is our normal. Because of this, we are really good at hiding it.

นี่เป็นอาการปกติของเรา ด้วยเหตุนี้ เราไม่แสดงออกได้ดีมาก

• We can even ignore the pain, which might cause us to overextend ourselves.

เราสามารถลืมความปวด ซึ่งอาจทำให้เรายืดความรู้สึกไปได้

7-10 =

• This is when our pain is heightened above the usual.

นี่เป็นระดับที่ความปวดของเราสูงเหนือความปวดตามปกติ

• Here the pain may be apparent to others but still easily hidden with a smile.

ความปวดนี้อาจจะเห็นได้จากผู้อื่น แต่ก็ยังซ่อนเร้นได้ง่ายด้วยยิ้ม

• This level of pain interferes with taste but we can work through it.

ความปวดระดับนี้แทรกด้วยการรับรู้ แต่เราสามารถสู้ได้

11-13 =

• This is when pain is more widespread.

นี่เป็นความปวดที่กระจายไปมากขึ้น

• It is apparent to others.

เป็นที่รู้เห็นต่อใครๆ

• We are probably quiet, set back, and moody.

เราอาจจะเงียบ ท้อถอย และหงุดหงิด

• At this point, we are having a hard time concentrating.

ถึงจุดนี้ เรามีความลำบากที่เจะมีสมาธิ

14+ =

• This pain is UNBEARABLY overwhelming.

ความปวดสุดที่จะทนท่วมท้น

• We will not want to move.

เราจะไม่ต้องการเคลื่อนไหว

• We will be in tears.

เราจะปวดจนน้ำตาไหล

• This is our breaking point.

นี้เป็นความปวดสุดๆ