ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
บทที่ ๑๖ ใช้คำให้ถูก (ต่อ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ยากจะจำอยู่แล้ว และยังมีคำศัพท์ที่คล้ายกันอีก ความสับสนจึงเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตและศึกษา คำที่สับสนที่นำเสนอในอาทิตย์นี้มีดังนี้

ALL RIGHT VS. ALRIGHT

· All right หมายถึง “ถูก” แยกเป็นสองคำ คือการเขียนที่ถูกต้อง ส่วน Alright เป็นการเขียนที่ไม่ถูกต้อง เช่น

Is it all right for me to come in? เป็นอะไรไหมที่ฉันจะเข้ามา


ALLOW VS. PERMIT

· ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันคือ “อนุญาติ” คำว่า Permit ดูเป็นทางการมากกว่า ทั้งสองคำใช้กับคำนามที่เป็นกรรม ตามด้วยกริยาที่มี to นำ เรียกว่า Infinitive เช่น

The hospital does not allow/permit people to smoke. โรงพยาบาลไม่อนุญาติให้ใครสูบบุหรี่

· ถ้าไม่มีบุคคลตามมา ให้ใช้กริยาที่ลงท้ายด้วย –ing เรียกว่า Gerund ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมเช่น

The hospital does not allow/permit smoking. โรงพยาบาลมาอยุญาติให้สูบบุหรี่


ALTHOUGH VS. THOUGH

· Although หมายถึง “แม้ว่า” หรือ “แต่” เช่นเดียวกับ but จึงจะไม่ใช้ซ้ำกัน although เป็น Subordinating Conjunction ที่เชื่อมอนุประโยครอง (Subordinating Clause) เช่น

Although the traffic in Bangkok is unbearable, there are undergrounds that help ease the traffic. แม้ว่าการจราจรในกรุงเทพจะเหลือทน มีรถไฟใต้ดินมากที่อำนวยความสะดวกให้การจราจรที่แออัด

· Though หมายถึง “แม้ว่า” เป็นคำสันทาน (Conjunction) เชื่อมประโยค และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ขยายความให้คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ เช่น

Thai desserts (อ่าน “ดีเสิรทส์) are very delicious. They are very sweet, though.

ขนมไทย อร่อยมาก แต่มันก็หวานมาก


ALTOGETHER VS. ALL TOGETHER

· Altogether หมายถึง “ทั้งหมด” เช่น

We had a big lunch today. It cost 800 baht altogether.

เราทานอาหารกลางวันมากวันนี้ ค่าอาหารทั้งหมดวันนี้ ๘๐๐ บาท

· All together หมายถึง “ทุกๆคน” เช่น

All went picnicking together. เราทั้งหมดไปปิคนิคด้วยกัน อ่านเรื่องใหม่อาทิตย์หน้าครับ