ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 75: Funny Reading 2

ความเครียด อันเกิดจากความวิตกกังวล ความกลัว มีแต่จะสร้างปัญหาให้บานปลาย เช่น ความคิดบากหมาง พฤติกรรมทำลายกันหลากหลายวิธี

เพียงเล็กน้อยที่จะช่วยบรรเทาความเตรียดถ้ามี ในบทความสอนภาษาอังกฤษ คือการนำเรื่องขำขันมาให้อ่านฝึกภาษาและเพิ่มคำศัพท์สำนวน ดังเรื่องนี้

One evening in a restaurant, a friend of mine introduced me to an acquaintance of his. We got into a conversation, and when I mentioned my travels to him, he said, “Well, I do quite a bit of traveling too. In fact, I moved seven times in nine years.”

I thought for a moment and then said to him, ”You’re probably either a minister or an army officer.”

“No,” he replied to me, “I am neither one, nor the other. I’m a football coach.”


คำศัพท์สำนวน

a friend of mine เพื่อนของฉัน หรือ my friend

an acquaintance of his คนคุ้นเคยของเขา

got into a conversation เข้าเรื่องสนทนา

mentioned my travels พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยว

I do quite a bit of traveling ผมทำการท่องเที่ยวค่อนข้างบ่อย

In fact ที่จริง

for a moment สักครู่

either a minister or an army officer. ถ้าไม่ใช่รัฐมนตรี ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร

neither one, nor the ดother ไม่ใช่สิ่งนี้ และก็ไม่ใช่สิ่งนั้น

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง หมั่นรักษาความปลอดภัย อย่าได้ประมาทหรือละเลยครับ