ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๖ สนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ยากสำหรับคนไทย เพราะความแตกต่างจากภาษาไทย แทบทุกด้าน คนไทยบางคนเชื่อว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เพราะ “ลิ้นแข็ง” ซึ่งก็มีส่วนจริง เพราะการพูดภาษาใดก็ตามต้องใช้ลิ้นสัมผัสส่วนต่างๆในปากประกอบการออกเสียง นอกจากเสียงภาษาอังกฤษที่ต่างจากภาษาไทย ยังมีคำศัพท์ และรูปลักษณ์ประโยค ที่ต่างจากภาษาไทยมากมาย เหล่านี้ทำให้ “ลิ้นแข็ง”

วันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกัน ไม่ยากที่จะฝึกฝนไปเรื่อยๆจนคล่องขึ้น เรื่องแรกของวันนี้คือการถามคำถามด้วย Why และสลับที่ระหว่างประธาน กับกริยา

Why ถามหาเหตุผล ที่ขอให้ใช้ for หรือ to ตอบคำถามในบทสนทนาเหล่านี้

ตัวอย่าง

A: You traveled to many places in the United States.

B: Why did you travel to many places in the United States?

A: To see beautiful places in the United States.

1. Children should drink milk.

2. Children must go to school.

3. All of the states have traffic laws.

4. Foreign students from all over the world come to the United States.

5. Foreigners should learn to speak English.

เฉลย

1. Why should children drink milk?

2. Why must children go to school?

3. Why do all of the states have traffic laws?

4. Why do foreign students from all over the world come to the United States?

5. Why should foreigners learn to speak English?

คำตอบ

1. They should drink to grow.

2. They must go to school to learn

3. They have traffic laws to avoid accidents.

4. They come to the United States to see beautiful places.

5. They should learn to speak English to communicate well with American people.