ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 67: Verifications

ในภาษาอังกฤษ มึคำกริยาหลายคำที่แปลงเป็นตำนามได้ เช่น act เป็น actor, teach เป็น teacher, cook เป็น cook หรือ chef คำนาม แปลงเป็นคำนามได้ เช่น garden เป็น gardener, farm เป็น farmer

ดูตัวอย่างการเปลี่ยนคำในประโยคเป็นคำนาม และเป็นคำถาม

He teaches English. Is he an English teacher?

They collect antiques. Are they antique collectors?

She sings Thai songs. Is she Thai singers?


แบบฝึกหัด ให้เปลี่ยนคำกริยา หรือคำนาม เป็นคำนามในประโยคคำถาม

1. He manages a hotel. _____________________________________

2. I translate English. _____________________________________

3. She writes a novel. _____________________________________

4. They edit. _____________________________________

5. She advises students. _____________________________________

6. I drive a taxi. _____________________________________

7. They design jewelry. _____________________________________

8. He publishes newspapers. _____________________________________

9. We investigate _____________________________________

10. He acts in a movie. _____________________________________


เฉลย

1. Is he a hotel manager?

2. Are you an English translator?

3. Is she a novelist?

4. Are they editors?

5. Is she a student advisor?

6. Are you a taxi driver?

7. Are they jewelry designers?

8. Is he a newspaper publisher?

9. Are you investigators?

10. Is he a movie actor?