ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๒๔ Neither

ในโลกที่ถูกโควิด ๑๙ ครอบงำ ทำให้ต้องกักตัวในบ้านแทบทุกวันที่ทำให้หน่ายและเฉา ยกเว้นวันที่มีธุระจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้าน ช่วยให้เบิกบานขึ้นบ้าง เมื่อได้รับอากาศบริสุทธิจากชายหาดหลายแห่ง

วันที่มีเวลาว่างมากอย่างที่ไม่เคยมี ทำให้ต้องปรับกิจวัตรประจำวัน เพื่อปรับอารมณ์ที่เหงาและว่างเปล่า ด้วยกิจต่างๆคือ ศึกษาตำราเพื่อทำอาหาร เดินชมดอกไม้รอบบ้านที่คนสวนดูแลทุกสองอาทิตย์ ออกกำลังกายในบ้าน จัดไฟล์เอกสาร และเขียนบทความให้ผู้อ่าน

บทความวันนี้ ต่อเนื่องจากอาทิตย์ก่อน คือการใช้ Neither ให้ผู้อ่านสังเกตบทสนทนานี้

บทสนทนาที่ ๑

A: We need some people to work on Sunday.

B: Neither worker can work on Sunday.

A: Have you decided which of these two dresses you like?

B: Neither dress fits me.

ข้อสังเกต

Neither ช่วยสร้างความปฏิเสธเกี่ยวกับคนสองคน หรือสิ่งของสองสิ่ง ที่เป็นคำนามนับ

ได้เอกพจน์ในเวลาเดียวกัน กริยาในประโยคก็จะเป็นรูปเอกพจน์


บทสนทนาที่ ๒

A: Who was in the room two hours ago?

B: Neither of us was there.

A: Who is interested in going to a university?

B: Neither of my friends is interested.

ข้อสังเกต

แม้คำถามจะหมายถึงหลายคน การตอบที่ใช้ Neither of จะตามด้วยคำนามพหูพจน์ แต่กริยาจะเป็นเอกพจน์ หากใช้ Neither ตามด้วยคำนามเอกพจน์ คำกริยาในประโยคจะเป็นเอกพจน์

ทดลองทำแบบฝึกหัดนี้ดูนะครับ

1. A: I need some help. Who wants to volunteer?

B: Sorry _________ of us is available.

2. A: Which of these colors do you want for your bedroom?

B: _________ color _________ me.


เฉลยแบบฝึกหัด

1 B. neither one

2 B. Neither satisfies

ฉบับหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ติดตามอ่านครับ