ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 79: Adverbs

Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ เป็นคำที่ขยายความให้กับคำกริยา มีสองแบบ

1. เติม –ly ลงท้ายคำคุณศัพท์ เช่น quick – quickly, slow – slowly, clear – clearly, frequent – frequently

2. คำคุณศัพท์บางคำ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ด้วย เช่น fast – fast, straight – straight, hard – hard. แบบฝึกหัด 1. ให้เปลี่ยนประโยคที่ใช้คำคุณศัพท์ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ดังตัวอย่าง

He is a slow learner. He leans slowly.

1. She’s a bad singer. ______________________________________

2. She’s an honest worker. ______________________________________

3. She’s a careful driver. ______________________________________

4. She’s a patient listener. ______________________________________

5. She’s a clear thinker. ______________________________________

6. She’s a rapid reader. ______________________________________

7. She’s a frequent visitor. ______________________________________

8. She’s a regular contributor. ______________________________________

9. She’s a peaceful demonstrator. ______________________________________

10. She’s an attentive listener. ______________________________________


เฉลย

1. She sings badly.

2. She works honestly.

3. She drives carefully.

4. She listens patiently.

5. She thinks clearly.

6. She reads rapidly.

7. She visits frequently.

8. She contributes regularly.

9. She demonstrates peacefully.

10. She listens attentively.

ฉบับนี้ให้ฝึกหัด แบบที่ ๑ อาทิตย์หน้า จะฝึก แบบที่ ๒ หวังว่าคงนำไปใช้ และ หมั่นรักษาสุขภาพครับ