ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 3 กุมภาพันธ์ 2561

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ