ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังพิพิธภัณฑ์สื่อ ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลและเสียงชื่นชมในด้านคุณภาพของรายการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จุดเด่น ของไทยพีบีเอส คือรายการข่าวที่ให้ความสำคัญกับการเจาะลึกในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมและเปิดโปงการ ทุจริต การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการล่วงละเมิดด้วยการใช้อำนาจในทางที่ผิดของ ข้าราชการและนักการเมือง รายงานข่าวของไทยพีบีเอสได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ ที่สุดในวงการข่าวโทรทัศน์ถึงสองปีซ้อน ในปี 2552 และ 2553 สำหรับผลงานด้านข่าวสืบสวนสอบสวน และในปี 2554 ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ถึงสามรางวัลสำหรับด้านสารคดีข่าว

ในเวลาเดียวกัน รายการสารประโยชน์และสาระบันเทิงของไทยพีบีเอสก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างกว้างขวางจากผู้ชม และได้รับรางวัลจากหลายสถาบันที่สังคมให้การยอมรับ เช่น รางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการของไทยพีบีเอสมีความโดดเด่น ในด้านการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะรายการสำหรับเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ พรพิไล รุจิระมหกุล เล่าสู่กันฟัง