ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 5 ตุลาคม 2556

ท่องไปในซานฟรานในฉบับนี้จะพาไปชมบรรยากาศต่างๆ ในซานฟรานฯ กันครับ