ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 23 ธันวาคม 2560

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ