ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังพระอาจารย์ดิ๊ค- สีลรตโน
ศิษย์หลวงตา พระอาจารย์ดิ๊ค- สีลรตโน จะสร้างวัดป่าขึ้นในประเทศสหรัฐฯ เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทแบบวัดป่าสายท่านพระอาจารย์มั่น ท่านจึงเริ่มมองหาที่ดินตั้งวัด และดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการเพื่อการตั้งวัด จนกระทั่งประสบความสำเร็จ เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ท่านได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมือง Lexington รัฐ Virginia ให้ตั้งวัดได้ ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่มุ่งหวังกำไรในนาม Forest Dhamma Monastery Organization และพระอาจารย์ดิ๊คจึงดำเนินการซื้อที่ดินอันเป็นป่าเขาชั้นเยี่ยม จำนวน 215 เอเคอร์ (ประมาณ 543 ไร่) โดยการชำระเงินเต็มจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติการตั้งวัด ในนาม "วัดอรัญญธรรมาราม (Forest Dhamma Monastery)"163 Broadwing Trail,Lexington,VA.24450. Tel.(540) 336-7292

ประวัติย่อ ....พระอาจารย์ดิ๊ค สีลรตโน เป็นชาวอเมริกัน ปัจจุบัน (พ.ศ.2555) อายุ 64 ปี 35 พรรษา หลังจากที่ท่านอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี พ.ศ.2520 แล้ว ท่านมาอยู่จำพรรษากับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะพระอุปัฏฐากหลวงตา ที่วัดป่าบ้านตาดโดยตลอด 17 ปี