ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 17 กันยายน 2559

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ