ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังเจริญพร ลูกพระธัมฯ ซานโฮเซ และกัลยาณมิตรผู้รักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีทุก ๆ ท่าน

ขออนุโมทนาบุญกับลูกพระธัมฯ และกัลยาณมิตร วัดภาวนาซานโฮเซ ทุก ๆ ท่าน อีกครั้งหนึ่ง ทบทวนบุญ youtube video ที่ส่งให้คราวก่อนนี้มีที่ผิดผาดบางแห่ง ต้องขออนุโมทนาบุญ กัลฯ จีน่า ด้วย ที่ช่วยบอกชี้ขุมทรัพย์คือข้อผิดพลาดให้ หลวงพี่ได้แก้ไขใหม่แล้ว และ upload เข้าไปใน youtube.com แทนที่ video ชุดเก่าเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านทบทวนบุญ เก็บเกี่ยวความปราบปลื้มปิติใจที่เราก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกำลังปัจจัย สร้างวัดภาวนาซานโฮเซ มาจนถึงปัจจุบัน ขอให้เก็บภาพอันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญนี้ไว้ที่ศูนย์กลางกาย แล้วลองหลับตาเบา ๆ ปล่อยใจให้ลื่นไหลเข้าไปในกลางกาย เราจะแปลกใจมาก ๆ ว่าทำได้ง่ายจัง โดยเฉพาะผู้ที่ทุ่มเทให้กับการสร้างวัด สร้างมหาทานบารมีใหญ่ในครั้งนี้ แบบสุดกำลัง ด้วยชีวิตและจิตใจ อย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข ผลแห่งบุญนี้จะทำให้ใจของเราเบาสบาย แคล่วคล่องว่องไว เข้ากลางได้ง่ายเป็นพิเศษ แบบตั้งตัวไม่ติด แบบไม่มีข้อแม้เงื่อนไขเลยที่เดียว เช่นเดียวกัน เราทำอย่างไร ก็จะได้ผลแห่งการกระทำอย่างนั้น ท่อธารแห่งบุญจะเชื่อมติดตรงกลางกาย เข้าไปทุก ๆ กาย และจะเชื่อมเก็บบุญทุก ๆ บุญ ไม่ว่าจะเป็นการทำทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนา ติดเข้าไปในกายทุก ๆ กาย เป็นเสบียงตามติดไปหล่อเลี้ยงอัตภาพในภพภูมิต่าง ๆ ที่เราไปเกิด ทำให้เราสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ และวิชชาธรรมกาย ไปทุกภพ ทุกชาติ ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม กันทุก ๆ คน เลย จึงขออนุโมทนาบุญกับลูกพระธัมฯ รุ่นบุกเบิกสร้างวัดของวัดภาวนาซานโฮเซ อีกครั้งด้วย บางท่านยังไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้บุญใหญ่ สาธุ สาธุ สาธุ


พระมหาบุญชู อริยธัมโม