ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟราน 5 พฤษภาคม 2556

ในฉบับนี้นายดาบขอพาท่านผู้อ่านทุกท่านไปชมภาพบรรายาศในหลากหลายอารมณ์ของชาวซานฟรานฯ กันครับ