ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 18 คุลาคม 2557

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ