ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 11 มกราคม 2563

ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ ญาติโยมชาววัดร่วมแสดงความยินดีต่อหลวงพ่อเริ่มชัย ชินวโส ที่ได้รับปริญญาบัตรดอกเตอร์ทางพระพุทธศาสนาด้วยความอดทนมุ่งมั่นในช่วงปีใหม่นี้......................

พยายามขอวีซ่าให้หลานสาวมาเรียนต่อที่อมเริกานานนับปี คุณย่าอรุณศรี บุบผามาต สมใจเพราะน้องพลอยหลานรักได้วีซ่ามาเรียนที่อเมริกาเรียบร้อยแล้ว คุณย่าส่งคนไปรับทันที....................

ใครที่ต้องการต่อพาสปอร์ตหรือทำนิติกรรมต่างๆ สถานกงสุลใหญ่จะจัดทีมกงสุลสัญจรมาให้บริการที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิวด์ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์นี้...........................

เข้าสู่วัยเกษียณอายุ คุณวินัย ชวลิต ปิดร้านขายและซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้จะใช้วลาส่วนใหญ่ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้เต็มที่เลย..........................

เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝนตกแทบจะวันเว้นวัน ชาวซานฟรานซิสโกชวนกันออกมาวิ่งไล่ยุง เทน้ำในกระป๋องเปล่าทิ้งซะ เพราะก่อให้เกิดลูกน้ำที่จะเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ.....................